DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE SOBĚSLAV s.r.o.


Dokonce i nemoc se stane přijatelnější, víš-li, že jsou nablízku lidé, kteří na tvé uzdravení čekají jako na svátost. Anton Pavlovič Čechov

Komu je domácí zdravotní péče určena:

klientům všech věkových, indikačních i diagnostických skupin na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci

Kde poskytujeme zdravotní péči:

ve vlastním sociálním prostředí

Kdo domácí péči indikuje:

-ošetřující lékař
-praktický lékař
-při propuštění z nemocnice lékař oddělení, a to na dobu 14 ti dnů

Kdo domácí péči hradí:

zdravotní pojišťovny

Kdy poskytujeme domácí péči:

7 dní v týdnu, dle dané indikace lékařem

Výkony zdravotní péče :

- přípravu a dohled nad užíváním léků
- ošetření stomií, defektů
- ošetřovatelská péče o žaludeční sondy, tracheostomie, močové katetry
- aplikace injekcí, infusí
- cévkování, klyzma
- měření fyziologických funkcí
- TK, P, D, TT
- vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem-odběry biologického materiálu
- komplexní péči o imobilní a inkontinentní klienty
- ošetřovatelskou rehabilitaci
- převazy ran, bércových vředů a proleženin
- pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu
  klienta
- edukace
- péče o dlouhodobě nemocné a umírající